top of page

Üyelik, Bilgi ve Koşulları

Grubumuz üyelik esasına göre yapılanmıştır. Üyelik kabulü moderasyon kurulunun inisiyatifi dahilindedir. Üye olmak için TÜRSAB belgeli, turizm şirketi sahibi olmak koşulu aranmaktadır. Turizm şirketi dışında moderasyon kurulunun onay vereceği turizm sektörü ile aktif ve doğrudan bağlantılı Otel, konaklama tesisi, turist rehberi, basın mensubu, ilgili bakanlıklarda, belediyelerde, il, ya da ilçe turizm bölge müdürlüklerinde görevli kişiler üye olarak kabul edilebilecektir.

ÜYELİK KURALLARI

      Moderasyon Ekibi olarak aşağıdaki kurallara uymayı ve takipçisi olmayı taahhüt ediyoruz;

 • Turizm sektörü için değer yaratmak amacı ve önceliği ile yazı, araştırma, anket ve sunumlar hazırlamak, bunları gerçekleştirmek ve üyeleri ile paylaşmak

 • Etik ve demokratik bir turizm kültürünün oluşumu ve gelişmesi için çalışmak, bu faaliyetleri temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde yerine getirmek

 • Tüm üyelere ve fikirlere karşı eşit mesafede durmak, adil, iyi niyetli ve hoşgörülü olmak

 • Her ne amaçla olursa olsun, bu platform üzerinden kazanç̧, ya da menfaat sağlamamak

 • Açıkça yetkilendirilmedikçe Tursapnet’i taahhüt altında bırakacak bir davranış, beyan ya da yazışmada bulunmamak

 • Tursapnet’in bilgi ve bilgi sistemlerine, üye arşivine şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası amaç dışı kullanım, suiistimal ve sabotajlara karşı korumak

 • Tursapnet portalını ve üye listesini farklı amaçlarla kullanmamak, afişe etmemek, bu kaynakları şahsi çıkar, siyasi çıkar, ya da ticaret maksadı ile doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmamak

 • Sosyal medyada toplumu rencide edecek paylaşımlarda bulunmamak, üyeler, ya da 3. şahısların tekzip haklarına saygılı olmak

 • Grubun itibarını veya güvenilirliğini tehlikeye düşürecek, provokatif ve gerçek dışı ithamlarda bulunanları tespit edip, uyarmak, gerekirse üyeliklerini sonlandırmak

 • Tüm yazışmalarda 5680 sayılı Basın Yasasına uyacağını kabul ve taahhüt etmek

 • Gruba üye olunduğunda 6698 Sayılı KVKK hükümlerini ve KVKK uyarınca uyulması gereken genel ilkeleri kabul etmek :

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun davranmak

 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler, Tursapnet’in tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin özündedir ve tüm kişisel veri işleme faaliyetleri bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Bunu yaparken sizlerden de beklentilerimiz var;

 • Her koşulda ilgili TC yasalarına uymanız

 • Üye olurken yöneltilen sorulara doğru yanıt vermeniz, talep edilen irtibat bilgilerini moderasyon ile paylaşmanız

 • Yazışma ya da tartışmalar esnasında meslek kültürüne aykırı, karşısındaki kişi ya da kurumun itibarını zedeleyecek bir üslup kullanmamanız

 

Ayrıca belirtmek isteriz ki, bu platformda yayınlanan, ya da yönlendirilen mesajlardaki görüş ve iddialar tamamen yazı sahibine aittir, bu mesajlarla ilgili olası hukuki sonuçlardan doğrudan kendiniz sorumlusunuz, bu platforma üye olurken bu kuralı baştan kabullenmektesiniz. Yukarıda sıraladığımız kuralların ihlali halinde üyeliğiniz sonlandırılır ve hukuki anlamda da gereği yapılacaktır.

Üye olduğunuz için teşekkür ederiz!

bottom of page